Základním principem metodiky Health Tuning® je propojení oborů z oblastí péče o tělesné a duševní zdraví člověka.

Program Health Tuning® SPORT

Jste vrcholovým sportovcem, aktivně trénujete, ale Vaše výsledky se nezlepšují? Pociťujete vyčerpání dříve a ztrácíte chuť do dalšího tréninku? Nebo právě procházíte poúrazovým obdobím a navracíte se do běžného tréninkového režimu?

Program Health Tuning® SPORT je tříměsíčním výkonnostním či rekondičním programem, který je zacílen především na zlepšování sportovní i mentální výkonnosti sportovců či celého sportovního týmu. Dle potřeb sportovce je program rozdělen do 3 modulů.

Začněte rozvíjet své schopnosti tím správným směrem! Během koučovaného období si uvědomíte své schopnosti, dovednosti či předsudky, které ovlivňují Vaši sportovní kariéru a ve spolupráci s Health Tuning® specialisty - HT specialistou Mgr.Ondřejem Chromým, výživovým specialistou RNDr. Pavlem Suchánkem, sociální psycholožkou PhDr. Martou Boučkovou a fyzioterapeutkou Mgr. Marií Ošmerovou - je následně začnete vytěžovat pro Vaši maximální sportovní výkonnost.

1 Individuální program pro sportovce

HT specialista Mgr. Ondřej Chromý vypracuje společně se sportovcem plán dle jeho potřeb na zvýšení psychické či sportovní výkonnosti. Ve spolupráci s ostatními HT specialisty budou následně po dobu 3 měsíců pracovat např. na zlepšení mentální odolnosti (odstranění či potlačení nervozity v rozhodujících situacích), vytvoření stravovacích návyků, zrychlení regenerace těla po tréninku či odstranění pro výkon neužitečných zlozvyků.

2 Program pro sportovce ve spolupráci s jeho trnérem

HT specialista vypracuje společně s trenérem tzv. meta-kontextové zadání pro zvýšení jeho výkonnosti. Následně je pro sportovce sestaven tým HT specialistů, kteří pracují se sportovce směrem ke zlepšení vlastností, schopností a dovedností dle vstupního zadání trenéra.

3 Program pro sportovní tým

HT specialista ve spolupráci s trenérem vytvoří tzv. organizující téma a následně ho „vloží“ do hráčského týmu (na principu tzv. členství). Jde o to, aby hráči pochopili smysl a dokázali se identifikovat se svou rolí při dosahování cílených sportovních výsledků. Přes společný smysl se vytváří tzv. „super-team“, který ovšem nemusí být nutně složený ze „super“ hráčů.

Jak to, že se i z průměrných hráčů dá vytvořit mistrovský tým? Proč takto své týmy trénují i nejlepší speciální jednotky na světě?

Nevzdávejte to! Dejte raději šanci celostnímu přístupu koučování a těšte se opět na novou energii a chuť do vyšších sportovních výkonů! Každý má šanci dosahovat maximálního sportovního výkonu! Domluvte si konzultaci s Health Tuning® specialistou Mgr. Ondřejem Chromým a přestaňte přetěžovat svůj organizmus, jde to i jinak!

Mám zájem

V případě zájmu zadejte prosím e-mail nebo telefon. Neváhejte nás kontaktovat i v případě dotazů, nebo pro podrobnější informace.

Holistic management, s.r.o. - zřizovatel programu Health Tuning®
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
Health Tuning® je součástí konceptu Holistic Management

© 2015 | Health Tuning® je registrovaná známka. All rights reserved.